E-tvrđava 2010

E-Tvrđava | Prijava za volontere

Na konkurs se mogu javiti punoletni mladići i devojke koji žele da rade u naprednom, kreativnom timu mladih ljudi na pripremi programskih aktivnosti.
Ukoliko imate želju da svojim angažovanjem doprinesete razvoju festivala, da se družite i zabavljate, budete deo jedne organizacije i aktivno provedete leto, pročitajte pravila volontiranja, popunite formular i prijavite se.

Pravila

1. Volonter je obavezan da prođe prvi intervju kao i inicijalnu obuku za volontiranje na festivalu.
2. Volonter je dužan da volontira za vreme održavanja festivala kao i dva dana pre i nakon održavanja festivala, i to najviše 8 sati dnevno.
3. Volonter nema pravo na novčanu naknadu za svoje angažovanje na festivalu.
4. Volonter ima pravo na volonterske beneficije.
5. Volonter je obavezan da izvršava zadatke i instrukcije koje je dobio od supervizora volontera. Osim u sličaju kada se instrukcije kose sa zakonom ili su moralno/etički ne prihvatljive za volontera.
6. Volonter snosi punu odgovornost za svoje ponašanje i postupke tokom volontiranja na festivalu što uključuje nadoknadu štete ukoliko je odgovoran za nanošenje iste.
7. Volonter je dužan da upozori organizatora volontiranja ukoliko primeti da je oprema ili ljudstvo izloženo opasnosti. U tom slučaju ne snosi odgovornost za nastalu štetu.
8. Volonteru je izričito zabranjeno da daje izjave medijima bez saglasnosti organizatora volontiranja ili supervizora.
9. Najstrožije je zabranjena upotreba alkoholnih pića i opojnih sredstava u toku volontiranja.
10. Organizator nije dužan da pozove na intervju svakog kanditata koji se prijavi.
11. Organizator zadržava pravo da rasporedi volontera shodno potrebama organizacije
12. Organizator ne refundira putne troškove i troškove prevoza u lokalu osim u posebnim slučajevima.
13. Nepoštovanje bilo koje od tačaka iz uslova o volontiranju smatraće se za direktan prekršaj radne discipline, i biće sankcionisano oduzimanjem volonterske akreditacije i volonterskih beneficija.

detaljnije: e-tvrdjava.com