Medicina

DR MARKO ZLATANOVIĆ

Dr Marko Zlatanović

Biografija

Marko Zlatanović rođen je 28.04.1984 u Nišu, dobitnik je Vukove diplome u Osnovnoj školi, gde je učestvovao na takmičenjima iz matematike i fizike. Gimnaziju Stevan Sremac u Nišu završio je sa odličnim uspehom. Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu upisao je 2003. godine i završio u roku juna 2009. godine, sa prosečnom ocenom 9,61. U toku studiranja bio je stipendista Vlade Republike Srbije od druge godine fakulteta, a u poslednjoj godini studija je bio stipendista Vlade Republike Srbije za najbolje studente završnih godina studija u zemlji.

Tokom studija je bio demonstrator na predmetu Patofiziologija kao i učesnik studentskih kongresa gde je imao i najbolji rad iz oblasti Oftalmologija . Učestovao je u programu razmene studenata medicine u okviru celog sveta. U okviru tok programa proveo je mesec dana u Meksiku na Medicinskom fakultetu u Montereju radi stručnog usavršavanja.

Nakon završenog Medicinskog fakulteta upisao je doktorske studije, na Medicinskom fakulteta Univerziteta u Nišu, i dobio stipendiju Ministarstva za nauku i tehnologiju.

Od juna 2010. godine zapošljen je za stalno na Klinici za očne bolesti univerzitetskog Kliničkog centra u Nišu. Specijalizaciju iz oftalmologije upisao je aprila 2011. godine, a sa maksimalnom ocenom položio je završni specijalistički ispit.

Odlukom Nastavno-naučnog veća Medicinskog fakulteta u Nišu i Univerziteta u Nišu 2019. godine odobrena mu je tema za izradu doktorske disertacije pod nazivom „Stanje kapilarne mreže u žutoj mrlji kod pacijenata sa dijabetesom bez klinički vidljive dijabetičke retinopatije u odnosu na zdravu populaciju“. Odbranu doktorata je uspešno završio jula 2022.

Pročitajte i...