Akademski život, nauka

DR DRAGOLJUB POKRAJAC

dragoljub-pokrajac

Dr Dragoljub Pokrajac rođen je 1970. u Šibeniku, gde je živeo do 1976, kada se sa porodicom seli za Niš. Učesnik je studentskih protesta 1991, 1992. i 1996. Od 1993. do odlaska u Sjedinjene Američke Države radi kao asistent na Katedri za Telekomunikacije. 1997. magistrira i iste godine odlazi u SAD. Tamo upisuje doktorske studije iz računarstva, 2002. doktorira sa tezom iz prostorno-vremenskog data mininga.

Od 2002. je docent na državnom Univerzitetu Delaver. Član je katedri za računarstvo i za primenjenu matematiku i teorijsku fiziku, a učestvuje u više naučnih projekata iz oblasti video nadzora, bioinformatike i obrade slike. Bavi se sakupljanjem naše narodne muzike snimljene do Drugog svetskog rata u SAD

Pročitajte i...