Magazin

Da li su vannastavne aktivnosti korisne za dete?

deca igraju fudbal

Tokom osnovne i srednje škole, deca prolaze kroz veoma bitne razvojne promene. U ovom periodu života usvajaju se različiti oblici ponašanja, a formiraju osobine i sposobnosti.

Socijalni, emocionalni i intelektualni razvoj deteta koji je do tada dešavao najpre u okviru porodice, u ovoj fazi se prenosi i na školu, jer ona postaje važan i veliki deo dečjeg života.

Koju ulogu u tom periodu imaju vannastavne aktivnosti i da li je dobro da ih deca imaju? U nastavku teksta pročitajte odgovore na ova pitanja i saznajte koje vrste aktivnosti su danas aktuelne.

Tipovi vannastavnih aktivnosti

Na početku je važno da razumete da nije za svako dete korisna svaka aktivnost i da je kontraproduktivno predlagati vašem detetu da se bavi oblastima za koje nema nikakvu želju. Samim tim, možete da imate sugestije i savete, ali odluku je na kraju potrebno da prepustite vašem detetu.

Naučne i tehničke aktivnosti

Postoji mnogo naučnih i tehničkih grana koje deca danas mogu da uče od ranog školskog uzrasta. Među njima su se u skorije vreme izdvojile škole matematike i programiranja za decu. Programiranje za decu je odličan način da u ranom uzrastu počnu logički da razmišljaju i uče veštine uz koje će naučiti da lakše razlože i reše probleme, a matematika doprinosi razvoju koncentracije i bolje pažnje.

Umetničke aktivnosti

Među umetničkim aktivnostima, deca mogu da se odluče za likovne umetnosti, muziku, glumu, literarne klubove, kreativne radionice, ples i slično. Najvažnije je pustiti dete da izrazi misli i osećanja na svoj način. Kroz umetnost koju odabere, moći će da stimuliše svoja čula, razvije motorne sposobnosti, inventivnost i veru u sebe.

voštane bojice

Sportovi

Zdravstveni benefiti treniranja su svima poznati, a kada su u pitanju deca, bavljenje sportom nije samo dobro za zdravlje, već i za razvijanje motornih sposobnosti i socijalnih veština. Izbor sportova je veliki, a ako se dete odluči za timski sport, on će pozitivno uticati i na njegov razvoj timskog duha.

Jezici

Škole jezika su već dugo prisutne na našim prostorima, a učenje jezika je veština koja je veoma korisna za svakoga. Ipak, deca su sposobnija da brže i lakše prisvajaju nova znanja, pa im samim tim i učenje jezika ide jednostavnije, a može da im koristi za razvoj boljeg pamćenja, ali i upoznavanje različitih kultura.

Uticaj dodatnih aktivnosti na decu

Vannastavne aktivnosti su obaveze koje dete treba da radi sa uživanjem, a da na njima uči kroz igru. Zato previše dodatnih obaveza nakon osnovne škole nikako nije dobro za decu, posebno ako na neke od njih nisu sami želeli da krenu. Na taj način možete preopteretiti svoje dete i u tom slučaju vannastavne aktivnosti svakako nisu korisne za njegov celokupni razvoj.

Međutim, ako se dodatne aktivnosti odaberu na prirodan način i u dogovoru, onda je čitav proces učenja zanimljiv i koristan za decu, a roditelji će svakako biti zadovoljni kada vide da se i njihovo dete tako oseća. U skladu s tim, dodatne aktivnosti kojima se pristupa na ovakav način imaju veoma dobar uticaj na decu.

Osim benefita koje smo naveli za pojedinačne oblasti, postoje i oni koji su univerzalni, te važe za sve dodatne aktivnosti. Od njih su za razvoj deteta najbitniji: učenje radne etike, povećanje samopouzdanja, prilika za sticanje novih prijatelja na osnovu sličnih interesovanja, intelektualni, socijalni i emocionalni razvoj.

Uloga roditelja pri izboru dodatnih aktivnosti je da probaju da čuju i razumeju želje svog deteta, a onda ga dalje usmeravaju kroz proces rasta i razvoja. Ukoliko se pitate kako tačno da pomognete svom detetu u ovom izboru, nastavite da čitate ovaj tekst.

Kako da pomognete detetu u izboru dodatnih aktivnosti?

Dok je deci u tinejdžerskom dobu mnogo jasnije koje aktivnosti ih zanimaju, deci u ranom školskom periodu je uglavnom potrebno da ih neko usmeri kako bi napravili pravi izbor.

Pre svega je važno da deca osim škole i vanškolskih aktivnost imaju i slobodno vreme. Ono ne bi trebalo da bude zamenjeno nekom od dodatnih aktivnosti, jer je posebno važno da dete može slobodno da se igra, druži ili odmara, kao što na neki način to rade i odrasli u okviru svog slobodnog vremena.

Pri izboru aktivnosti je navažnija želja vašeg deteta i interesovanje koje za nešto pokazuje. Ako na neku aktivnost krene, pa ipak odustane, ne treba da forsirate da se ona nastavlja. Ipak, dobro je da proverite zašto je dete odustalo.

Kada vidite da vaše dete želi da ide na više aktivnosti, morate da procenite da li će uz njih uvek moći da bude dovoljno odmorno i imati dovoljno slobodnog vremena. Ako vidite da višestruke aktivnosti stvaraju preopterećenje, takav plan nikako ne treba da odaberete za svoje dete.

Na kraju je veoma važno da razumete kako vannastavne aktivnosti nisu obavezne. Analizirajte da li su one koje vaše dete želi zaista prilagođene njegovom ili njenom uzrastu i da li će imati stvarnu korist i sreću od njih.

Pročitajte i...