Spomenici Srbije
ExeNet - Najveći internet provajder u Nišu
Crkva Svete Trojice – Saborni hram

Crkva Svete Trojice – Saborni hram

saborna_crkva

Niški saborni hram kako svojom arhitekturom, kao i svojim ikonostasom zauzima značajno mesto u srpskoj istoriji umetnosti. Gradnja crkve započela je 18. oktobra 1856. godine i trajala je do 1872. godine.

Osvećena je nakon oslobođenja od Turaka 1878. godine. Zidovi hrama građeni su u raznim stilovima, od srpsko-vizantisjkog, islamskog, renesansnog do elemenata zapadnog baroka. Svojom lepotom i neobičnošću svakako zauzima značajno mesto u razvoju moderne srpske arhitekture i predstavlja svojevrsnu prekretnicu u njenoj istoriji.

Grandiozni ikonostas crkve, velike umetničke vrednosti iz 1885. godine, većim delom je oslikao veliki srpski slikar Đorđe Krstić.

Na žalost 2001. godine je stradao u velikom požaru. Zahvaljujući donacijama i naporima građana Niša hram je arhitektonski obnovljen i restauriran.

mapa lokaliteta

Ostavi komentar