Verski objekti u Nišu

Crkva Sv. Arhanđela Mihaila

mala saborna crkva

Crkva Sv. Arhanđela Mihaila nalazi se u crkvenoj porti velikog Sabornog hrama. Sve do osvećenja Saborne crkve 1878. godine ova crkva bila je Saborni hram niške eparhije. Izgrađena oko 1814. godine, osvećena je 1819. godine.

U vreme turske vladavine i morala je većim delom biti ukopana u zemlju, zbog tadašnjih turskih propisa koji nisu dozvoljavali da srpske građevine prelaze određenu visinu. Građena je od neobrađenog rečnog kamena i nepečene opeke, a unutrašnja konstrukcija, svodovi, stubovi i galerija rađeni su od drveta. Ikonostas je veoma bogato urađen u duborezu i plastici i dragocen je poklon manastira Hilandar niškoj eparhiji.

Pročitajte i...