Niške vesti

Čišćenje Ledene Stene

U subotu, 02.aprila 2011. godine od 10:00-14;00 sati nastaviti sa akcijom ekološkog projekta udruženja PULS „SAČUVAJMO ŠUMICU-PLUĆA LEDENE STENE“ i koalicije organizacija civilnog društva (EKOpolis mreža, Moj Bubanj, OzeleniTI, Kancelarija za mlade opštine Palilula) koji je podržala Gradska opština Palilula. Građani ovog naselja, ohrabreni rezultatima akcije održane povodom svetskog Dana šume, ne odustaju od toga da se ovaj prostor uredi kao rekreativni park, koji se nalazi na obodu šumskog kompleksa Spomen parka „Bubanj“.

ledena-stena

Ovog vikenda, u akciju čišćenja, zelenog prostora, koji se nalazi između dve škole – Osnovne škole „Bubanjski heroji“ i Specijalne škole „Bubanj“ uključiće se i: SAVET RODITELJA O.Š. „BUBANJSKI HEROJI“; RODITELJI DECE O.Š. „BUBANJSKI HEROJI“; SAVET GRAĐANA M.K. LEDENA STENA; i OSTALI LJUDI DOBRE VOLJE.

U naseljima Gradske opštine Palilula i ovog proleća uspešno se ostvaruje Program aktivnosti na uređenju međublokovskog zelenila i rešavaju zahtevi građana. Cilj ovih aktivnosti je povećanje zelenih i parkovskih površina. Udruženje „PULS – Pluća Ledene Stene“ je osnovano 22.aprila 2010. sa sedištem u opštini Palilula i aktivno radi na unapređenju zaštite životne sredine i zdravlja stanovništva. Gradska opština Palilula je od 2009. učesnik projekta nacionalne kampanje „Zeleni gradovi Srbije“, koju je inicirala Narodna kancelarija predsednika Republike Srbije a u saradnji sa EKOpolis mrežom i partner u međunarodnim ekološkim kampanjama „Milijardu stabala za planetu zemlju“-„Zelene staze Evrope“- „Stop klimatskim promenama“, „Očistimo Srbiju-„Clean up the World“.

Radna aktivnost na ovoj lokaciji odvijaće se od 10:00 do 14:00 sati uz podršku JKP „Medijana“, JKP „Gorica“. Kontak osoba aktivnosti uređenja prostora – Svetlana Petrović, oredsednica uduženja Puls, 064 19 04 976

Pročitajte i...