Magazin, NišCafe

Cene kvadrata u Nišu naspram cena u drugim gradovima Srbije

Nekretnine

Kraj godine 2017. je veoma blizu, a godina je bila jedna od najuspešnijih za građevinsku industriju u celoj deceniji. Izdat je veliki broj građevinskih dozvola, a povećana je i sama vrednost građevinskih radova.

Od svih dozvola, većina dozvola je izdata za zgrade. Uticaj koji će stanogradnja imati na tržište nekretnina u Srbiji bi svakako trebalo da bude povoljan. Ako se pitate kakvo je trenutno stanje tržišta nekretnina i koje su cene po kvadratu, a naročito za Niš, pročitajte u nastavku.

Prosečne cene kvadrata u Srbiji

Prosečne cene kvadrata stanova u Srbiji su relativno stabilne u prethodnih par godina i kreću se u intervalu od 850 – 900 evra za m2.

Na prosečnu cenu kvadrata u Srbiji najviše utiču cene iz beogradskog regiona, dok su prosečne cene u ostalim regionima Srbije znatno niže.

Prosečne cene kvadrata u Beogradu se ove godine kreću oko 1.100 evra po kvadratu, ali je sam interval cena veoma šarenolik. U Beogradu se cena stanova kreće od 800 po kvadratu na periferiji, pa i da 5.000 evra po kvadratu na ekskluzivnim lokacijama, kao što su Dedinje i uži centar grada.

U ostalim regionima Srbije (Vojvodina, Šumadija i Zapadna Srbija, Južna i Istočna Srbija) prosečna cena stanova po kvadratu je otprilike jednaka i kreće se u intervalu od 600 do 650 evra.

Prosečna cena kvadrata u najvećim gradovima

Kada posmatramo cene kvadrata u najvećim gradovima Srbije, dolazimo da malo većih cifara u odnosu na prikazane proseke.

Kao što smo rekli, cene u Beogradu imaju najveće varijacije, ali kada se cene ponderišu sa prometom nekretnina, dolazimo do cene kvadrata u Beogradu od 1.130 evra.

Novi Sad je dobio na popularnosti u prethodnim godinama, a sve je više ljudi koji iz ostatka Srbije dolaze u Novi Sad. Do sada je to bio slučaj sa ljudima iz Crne Gore, Bosne i okruženja. Cene kvadrata u srpskoj Atini se kreću od 650 do 1.500 evra, a u proseku cena po kvadratu iznosi 920 evra.

Cene nekretnina u Nišu se kreću u opsegu od 700 do 1.150 evra kada je u pitanju Centar, dok se na periferiji mogu pronaći stanovi po cenama od 600 do 900 evra za m2. U proseku, cena kvadrata u Nišu iznosi 780 evra.

Da napravimo uporedni pregled cene kvadrata u najveća tri grada u Srbiji:

 • Beograd – 1.130 evra za m2
 • Novi Sad – 920 evra za m2
 • Niš – 780 evra za m2

Generalno govoreći, cena stana se određuje prema više faktora, koji nisu striktno lokacijski određeni. Pored same lokacije, na cenu stanova utiču i:

 • veličina zgrade (manje stanova skuplji stan, jeftiniji stanovi u soliteru);
 • prilaznost ulicama;
 • pogled sa terase – prozora;
 • blizina škola, obdaništa, prodavnica, doma zdravlja i sl;
 • parking / garaža;
 • spratnost (skuplji stanovi na nižoj visini);
 • položaj prema strani sveta (južni skuplji od severnog);
 • postojanje lifta;
 • izolovanost;
 • stanje stolarije, podova;
 • način i cena grejanja;
 • ostali elementi.

Promet stanova u Srbiji u 2017. godini

Na osnovu podataka Nacionalne korporacije za osiguranja stambenih objekata, u prvih 9 meseci 2017. godini ostvaren je sledeći promet stambenih objekata:

 • Beogradski region – 2.351
 • Vojvodina – 1.255
 • Južna i Istočna Srbija – 564
 • Region Šumadije i Zapadne Srbije – 691

Očekivano, najveći promet stambenih jedinica zabeležen je na teritoriji grada Beograda. Skoro polovina prometa stanova u Srbiji ostvarena je u prestonici, 2.351 od ukupnih 4.861.

Drugi najveći grad u Srbiji je na drugom mestu po prometu stambenih objekata. U Novom Sadu je ostvaren promet od 478 stanova, što je smanjenje u odnosu na isti period prošle godine.

Promet stanova u Nišu 2017.

Promet stambenih objekata u celoj Niškoj oblasti iznosio je 265, dok je većina ostvarena na teritoriji grada Niša – 255.

U Nišu je najveći promet stanova ostvaren u oblastima Palilula i Pantelej, 159 i 80 respektivno. Cene stanova u Paliluli su u proseku veće za 100 evra u odnosu na cene stanova u Panteleju.

Naredne godine se očekuje izgradnja državnih stanova, čija će cena koštati u proseku 500 evra za m2. Još nije poznato gde će se ovi stanovi izgraditi, kao ni koliko će kvadrata biti izgrađeno.

Da li mislite da su ove cene kvadrata stanova opravdane ili ne, i da li buduća ulaganja u proizvodne hale i logističke centre mogu uticati na rast cena kvadrata, s obzirom na otvaranje potencijalno novih radnih pozicija?

Pročitajte i...