Niške vesti

Call centar za izdavanje građevinskih dozvola

TelefonU okviru projekta “Unapređenje rada gradskih službi i upravljačkih kapaciteta u gradu Nišu“ kroz niz aktivnosti, tokom proteklih meseci, grad Niš je nastavio rad na daljem uspostavljanju gradskog Kol centra i centra za izdavanje građevinskih dozvola. Grad Niš sprovodi ovaj projekat u saradnji i uz podršku nevladine organizacije Balkanski Razvojni Tim iz Niša i grada Arhusa iz Kraljevine Danske a projekat finansira Evropska unija kroz „Exchange 3“ program.

Krajem maja meseca, gradska radna grupa završila je predlog finalnog modela funkcionisanja gradskog Kol centra i centra za izdavanje građevinskih dozvola koji je predstavljen gradskom rukovodstvu i menaxmentu javnih i javno- komunalnih preduzeća.

Model organizacije gradskog Kol centra rezultat je višemesečnog rada radne grupe, koja je kombinujući iskustva Kol centara JKP-a Naissus i Gorica kao i primere prakse iz partnerskog grada Arhusa, kreirala sistem koji bi trebalo da pomogne boljem informisanju građana o funkcionisanju grada, JP-a i JKP-a i rešavanju komunalnih problema na teritoriji grada Niša.

U proteklom periodu završena je i baza podataka koja čini osnovu za davanje informacija i funkcionisanje gradskog Kol centra. Iako je projektom predviđeno uključivanje pet JP i JKP-a u sistem rada Kol centra (Naissus, Gorica, Direkcija, Toplana i Medijana), radi se i na uključivanju ostalih gradskih i republička JKP.

Modelom organizacije centra za izdavanje građevinskih dozvola biće omogućeno potencijalnim investitorima brži i efikasniji sistem izdavanja građevinskih dozvola.

Odlučeno je da osam gradskih i republičkih JP/JKP, ustanova i institucija pokrene sistem funkcionisanja ovog centra, tj. one institucije koje imaju najviše kontakata sa investitorima, a vezano za svakodnevne aktivnosti u procesu izdavanja građevinskih dozvola.

Protekle nedelje, u okviru projekta, završena je studijska poseta partnera iz Danskog grada Arhusa. Ekspertski članovi tima iz Danske, u toku četiri dana, radili su na edukaciji menaxmenta gradske uprave i JKP-a o značaju kol centra u komunikativnoj organizaciji Grada kao i na edukaciji operatera koji će raditi u gradskom i kol centrima JKP-a. Partneri su pokazali veliko zadovoljstvo načinom na koji se projekat razvija i ustanovili dalje korake u radu.

Sledeće aktivnosti na projektu su nastavak edukacije operatera koji će raditi u Gradskom ali i Kol centrima unutar gradskih JP i JKP-a kao i adaptacija i opremanje prostora gradskog Kol centra i centra za izdavanje građevinskih dozvola. Početak rada oba centra očekuje se krajem oktobra meseca tekuće godine.

Pročitajte i...