Istorijski spomenici

Bubanj (arheološko nalazište)

nalaziste-bubanj

Bubanj je praistorijsko arheološko nalazište kod Novog Sela (novi naziv za ovo gradsko naselje u Opštini Palilula je Deveti maj), blizu Niša. Pripada eneolitskom periodu i kulturnom kompleksu Bubanj Salkuca Krivodol, odnosno Bubanj humskoj kulturnoj grupi, koja je i dobila naziv po dva najznačajnija nalazišta nosioca ove kulture, a to su Bubanj i Velika Humska čuka.

Najstariji slojevi na lokalitetu Bubanj pripadaju periodu od 5800. do 5500. godine p. n. e., odnosno srednjem neolitu, (starčevačka kultura). Do danas je otkopano 30 kulturnih slojeva bronzanog i mlađeg bakarnog doba. Ukupna debljina kulturnog sloja iznosi tri metra. Lokalitet je dosta oštećen prilikom izgradnje autoputa Beograd – Niš. Sačuvana je površina od oko 100 kvadrata. Milutin Garašanin je prvi koji je publikovao rezultate istraživanja na Bubnju i to na Trećem međunarodnom kongresu u Cirihu, sredinom 20. veka.

Na lokalitetu su otkriveni i grobovi koji pripadaju srednjovekovnom periodu.

Arheološko nalazište je pod zaštitom države od 1954. godine.

mapa lokaliteta

Pročitajte i...