Niške vesti

Briga o svim kategorijama stanovništva

mobilna-grupa U Gradskoj opštini Palilula u toku je aktivnost na realizaciji projekta „Jačanje opštinskih kapaciteta za unapređenje kvaliteta života socijalno ranjivih grupa“, koji finansira Evropska unija, preko Stalne konferencije gradova Srbije, u okviru programa EXCHANGE 3. Ove nedelje multidisciplinarni mobilni timovi pomagaće socijalno ugrožene, stara i iznemogla lica, decu u gradskim i seoskim naseljima opštine Palilula, invalide i osobe trećeg doba koje su nepokretne i koje zavise od tuđe pomoći.

Na teritoriji naše opštine registrovano je 1.125 socijalno ugroženih sa teškoćama. To su osobe koje ne mogu da brinu o sebi, osobe koje su nepokretne, iznemogle i koje zavise od tuđe pomoći. „Od 5.061 ljudi koji su stariji od 70 godina, 487 njih je iz nekog od 16 sela opštine Palilula, ističe prof.dr Igor Novaković, predsednik Gradske opštine Palilua. U saradnji sa našim partnerima na projektu, Centrom za socijalni rad „Sveti Sava“ u Nišu i bugarskom opštinom Ćustendil, očekujemo da tokom jednogodišnje realizacije projekta značajno poboljšamo kvalitet života socijalno ranjivih grupa u našoj sredini.

Po rečima menaxera projekta Miloša Stojadinovića, socijalno-ugroženi stanovnici Palilule mogu dobiti potrebne informacije o korišćenju besplatnih usluga mobilnih timova projekta na telefon 018/ 244-587 ili u mesnim kacelarijama po objavljenoj dinamici (Rasadnik, Palilula, G.Međurovo, Bubanj, Lalinac) radnim danom od 09-14:00 sati. Usluge obuhvataju medicinsku pomoć ugroženih kategorija stanovnika, merenje krvnog pritiska i šećera u krvi, pružanje lekarske savetodavne pomoći, psiho-socijalne pomoći i podrške, pravne pomoći.

Program EXCHANGE 3, koji finansira Evropska unija, njime rukovodi Delegacija Evropske unije u Srbiji, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština, predstavlja nastavak akcija i mera koje su započete u okviru programa EXCHANGE 1 i EXSCHANGE 2 i usmeren je na uvođenje EU modela u funkcionisanje i poboljšanje kapaciteta i efikasnosti lokalnih samouprava u Srbiji.

D.Vidojković

Pročitajte i...