Istorijski spomenici

Bali begova džamija

bali-begova-dzamija

Bali begova džamija, nalazi se u centralnom delu Tvrđave, sa leve strane glavne staze koja vodi od ulaza.

Prvi pomen džamije se može naći u popisnom osmanlijskom defteru iz perioda 1521—23. godine. Pored nje je 1868. godine otvorena biblioteka, prva u Nišu. Danas se mogu videti njeni ostaci. Džamija rekonstruisana u periodu 1976—77. godine. Kvadratne je osnove i površine od 64 m², sa 16 prozora i kupolom na pandantivima, visine 12 metara. Do Prvog svetskog rata u blizini džamije se nalazila i sahat-kula.

Iako je ova džamija jedna od dveju očuvanih niških džamija iz otomanskog perioda, ne koristi se u verske svrhe već služi kao izložbeni prostor odnosno galerija pod nazivom Paviljon 77 (Salon 77).

Danas se tu priređuju postavke manjeg obima — samostalne izložbe mlađih umetnika, tematske ili izložbe dela iz pojedinih ciklusa starijih umetnika.

mapa lokaliteta

Pročitajte i...