Spomenici Srbije
ExeNet - Najveći internet provajder u Nišu

Author Archives: Uroš Tošić

Korak za srce

U martu 2011. godine, kompanija Actavis pokreće kampanju "Korak za Srce” u okviru koje ce obeležiti zelene staze gradova Srbije. Detaljnije »

Čas poezije za decu

Povodom Svetskog dana poezije u ponedeljak, 21. marta u Narodnoj biblioteci Stevan Sremac od 12h dečiji pesnici će čitati stihove. Detaljnije »

Grad platio 120 miliona dinara duga

Po­sle vi­še­go­di­šnjih gu­bi­ta­ka i blo­ki­ra­nih ra­ču­na, afe­ra oko po­slov­nih ugo­vo­ra i ogrom­nih du­go­va ko­je je Grad pla­tio, Vla­da Sr­bi­je je pro­šle ne­de­lje do­ne­la od­lu­ku da pre­o­sta­la imo­vi­na ne­ka­da­šnjeg jav­nog pred­u­ze­ća "NišÂ­film", ko­je već dve go­di­ne ne oba­vlja svo­ju de­lat­nost, pri­pad­ne Gra­du. Detaljnije »

Block Out u Nišu

Petak, 8. i subota, 9.april od 22:30h donose dva nepredvidiva i gotovo različita koncerta po repertoaru, uz još novih pesama i promociju aktuelnog singla Beograd spava, vanvremensku obradu grupe U škripcu. Detaljnije »

Tolerancija – ključ za bolji svet

Naime cilj ovog projekta pod nazivom ’’Tolerancija" svet na dlanu’’ jeste pozitivno uticanje na omladinu i društvenu sredinu. Za svoje učesnike AIESEC će pozvati upravo one mlade ljude koji se često sreću sa pomenutim problemima" srednjoškolce iz 13 škola u Nišu, koji će kroz ovu edukaciju moći da se bolje upoznaju sa aktuelnim temama poput multikulturalnosti, nediskriminacije i nenasilne komunikacije. Detaljnije »

Youth Club

Diskusije za srednjoškolce i studente koje vode studenti sa Prinstona, Univerziteta u Americi. Detaljnije »

Svetski dan šuma

Povodom SVETSKOG DANA ŠUMA, pod pokroviteljstvom Gradske opštine Palilula, Udruženje građana PULS i konzorcijum organizacija civilnog društva sa medijskom EKOPOLISmrežom, učenicima škola, komunalnih preduzeća, savetom građana i Kancelarijom za mlade Palilule, organizuju akciju čišćenja i sadnju novih stabala u zelenom prostoru, koji se nalazi između dve škole - Osnovne škole "Bubanjski heroji" i Specijalne škole "Bubanj". Detaljnije »

Konkurs za “Dane nauke”

Studentska organizacija AIESEC u Nišu u okviru projekta "Dani nauke" raspisuje konkurs za sve zainteresovane učenike srednjih škola na teritoriji Republike Srbije na temu iz oblasti nauke. Konkurs je otvoren od 15.3. do 10.4.2011. godine. Detaljnije »