Razno

Akcija tipizacije „Pokloni život“

pokloni-zivotTomislav Cvetković iz Niša (34 god.) boluje od akutne linfoblasne leukemije tipa B (B – CCLC 91.0) Lečen je u Nišu od 2008. godine 30 meseci i nakon 6 meseci od zadnje terapije održavanja dolazi do relapsa bolesti. Oženjen je, supruga Jovana doktor medicine je u 5 mesecu trudnoće. Kako su u našoj zemlji iscrpljene sve mogućnosti lečenja a na osnovu HLA tipizacije ne postoji podudarnost kod njegova dva brata, niti roditelja, organizujemo dobrovoljnu akciju tipizacije građana Niša potencijalnih donatora matičnih ćelija starosti od 18 do 55 godina.

Akcija tipizacije pod nazivom „Pokloni život“ održaće se u Nišu 09.07.2011. god. u Domu vojske Srbije (od 9 do 18 časova), pod neposrednim rukovođenjem prof. dr Nadežde Basare, direktora Interne klinike bolnice Sankt Franciskus u Flensburgu, Nemačka, gde se pacijent trenutno leči o sopstvenom trošku. Kako do danas nije nađen podudarni davalac (dva kruga pretrage), pacijentu je kao jedina mogućnost preostala akcija pronalaženja podudarnog donora.

Akciju tipizacije u potpunosti podržava i troškove tipizacije finansira SMS Stiftung, Nemačka i bolnica St.Franciskus Hospital (Bolnica u kojoj se trenutno leči moj sin), a zahvaljujući inicijativi uprave klinike u Flensburgu (direktoru, dr Ulter i posebno prof. dr Basari), kao i ličnom angažovanju dipl. ing Branislava Basare i osoblja SMS Stiftunga, biće omogućeno da se kroz proces tipizacije, u koji će biti uključeno preko 1000 dobrovoljnih davalaca, pronađe podudarni ne porodični davalac za alogenu transplataciju matičnih ćelija hematopoeze, obzirom da na osnovu prethodno urađene HLA tipizacije (pretragom podataka u Zavodu za transfuziju krvi u Beogradu) nije nađen podudarni davalac u Republici Srbiji, a prema izveštaju prof dr Nadežde Basare trenutno nije nađen podudarni davalac ni u bazama podataka u celom svetu.

Kako je prema važećem protokolu lečenja transplatacija matičnih ćelija jedini vid lečenja i jedina šansa za duže preživljavanje, akciju tipizacije u rodnom gradu pacijenta, Nišu, u potpunosti podržavaju Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Klinički centar Niš, a posebno Klinika za hematologiju i imunologiju, Skupština grada Niša i veliki broj dobrovoljnih davalaca koji će se odazvati ovoj akciji. Napominjem da će se za tipizaciju uzimati periferna krv i da će prema važećim etičkim standardima davaci periferne krvi potpisati informisani pristanak (informed consent).

Ova humanitarna akcija biće i medijski propraćena sa ciljem podizanja svesti građana Srbije o transplataciji i donatorstvu organa i tkiva, kako bi se povećao broj donatora i smanjila dužina čekanja na organe i matične ćelije za transplataciju. To znači i nadu za pacijente kojima transplantacija predstavlja jedini vid lečenja.

Ubeđeni smo da će Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, imajući u vidu da je transplantacija oblast medicine koja se intenzivno razvija i nudi velike mogućnosti za lečenje do sada neizlečivih bolesti, podržati ovu aktivnost i uključiti je u već pokrenutu nacionalnu kampanju za podršku programu transplantacije „Produži život“.

1. Šta je HLA tipizacija?
Uzimanje samo 5ml venske krvi (skoro bezbolan proces), kojom besplatno dobijate uvid u kvalitet svojih matičnih ćelija i postajete član svetskog registra potencijalnih donatora.

2. Zašto baš u Nišu?
Zato što tražimo adekvatnog donatora za druga i sugrađanina koji se leči u Nemačkoj?

3. Koji tipovi krvnih grupa su potencijalni donatori?
Svi tipovi i kombinacije Rh faktora su dobrodošli, bitno je samo da ste zdravi i da imate od 18-55 godina.

4. Koji je nivo stručnosti lekara koji vode akciju?
Najviši u Evropi, ekipa lekara sa Instituta za transfuziologiju bolnice St. Franciskus – Nemačka, predvođena jednim od najeminentnijih svetskih stručnjaka iz oblasti lečenja matičnim ćelijama – dr Basarom. Ovakva analiza se ne vrši u Srbiji.

5. Kako će neko od nas biti u mogućnosti da pokloni jedan život?
Jedinstvenom donatoru se obezbeđuju put i smeštaj (bez ikakvih troškova na njegov račun) do instituta u Nemačkoj. Sam proces uzimanja matičnih ćelija je veoma jednostavan i sličan onom davanju krvi. Donira se 2dl venske krvi, iz nje se najsavremenijom aparaturom izoluju matične ćelije, i ista se vraća donatoru. Nema ikakve hirurške intervencije, niko nije ni u kakvom minusu, naprotiv…

6. Šta dobijaju svi oni čiji HLA kod ne odgovara osobi zbog koje prvenstveno i organizujemo akciju?
ČLANSTVO U SVETSKOM REGISTRU POTENCIJALNIH DONATORA MATIČNIH ĆELIJA , I JEDINSTVENU PRIVILEGIJU DA MOŽDA NEKAD NEKOM DRUGOM POKLONE ŽIVOT. U bolje razvijenim zemljama HLA tipizacija već postaje standard i simbol adekvatnog odnosa prema životu i zdravlju.

7. Koliko humanista očekujemo? Bar 1000, nećemo se obrukati!

Pročitajte i...