Kulturna dešavanja

24 sata 24 autora 24 teme

fotofinis3. Međunarodno takmičenje fotografa „FOTOFINIŠ“

Kalendar takmičenja:

KVALIFIKACIONI DEO
Prijem fotografija 1. 6 – 15. 7. 2011.
Žiriranje fotografija 16. 7 – 21. 7. 2011.
Rezultati kvalifikacija 22. 7. 2011.

FINALNI DEO TAKMIČENJA
12. 13. i 14. 8. 2011. u Nišu

PROPOZICIJE

KVALIFIKACIONI DEO
1. Pravo učešća imaju svi fotograi sveta
2. Svaki učesnik na konkurs šalje četiri (4) fotografije kao odgovor na zadate teme

– Portret
– Crveno
– Kvadrat
– Refleksija

3. Primaće se digitalne fotografije u RGB JPG formatu od minimum 3Mpix i maksimum 10Mpix,
4. Fotografije se mogu poslati snimljene na CD-u, uz prijavu, na adresu Omladinski Savet Niša, Ul. Vožda Karađorđa 16, 18000 Niš (za FotoFiniš) ili postaviti na sajtu www.fotofinis.org.

5. Svaka fotografija poslata na CD-u mora biti obeležena imenom i prezimenom autora, nazivom fotografije i temom identičnom kao u prijavi.
6. Participacija za učešće na takmičenju za autore iz Srbije je 1000 din a za autore iz inostranstva 15eur
-Participaciju uplatiti na tekući račun Foto kluba FON 325-9500800003354-75 (kopiju uplatnice poslati uz CD sa fotografijama ili sken iste na E-mail info@fotofinis.org)
-Za participacije iz inostranstva kontaktirati na info@fotofinis.org
7. Po isteku roka za prijavu fotografije primljene na takmičenje će biti prikazane na sajtu www.fotofinis.org.
8. Imena autora će do kraja žiriranja biti zamenjena šifrom.
9. Internacionalni žiri od 24 člana će u periodu od 16. 7 – 21. 7. 2011. godine oceniti fotografije i odabrati 24 najuspešnija autora koji će učestvovati u FINALNOM takmičenju 12. 13 i 14. 8. 2011. u Nišu.
10. Žiri će izabrati po 24 fotografije iz svake teme koje ce biti prikazane na izlozbi koju će organizovati tokom finalnog takmičenja.
11. Rezultati žiriranja, kao i sve ocene fotografija će biti istaknuti 22. 7. 2011. na sajtu fotofinis.org
12. Odabrani autori moraju potvrditi dolazak u Niš do 1. 8. 2011. Organizator obezbeđuje smeštaj i hranu tokom boravka u Nišu. Troškove dolaska u Niš snose autori.
13. U slučaju sprečenosti nekog autora da prisustvuje takmičenju zamenjuje ga sledeći sa rang liste 25, 26… ili autor kome Organizator uputi pozivno pismo za takmičenje.

FINALNO TAKMIČENJE
1. Učestvuju 24 prvoplasirana autora iz kvalifikacija – odnosno njihove zamene u slučaju nepotvrđenog dolaska.

Satnica:
12.8.11.
– okupljane i smeštaj do 14:00
– objavljivanje tema u 16:45
– start takmičenja u 17:00

13.8.11.
– finiš takmičenja u 17:00
– predaja fotografija do 20:00
– Žiriranje od 21:00 13.8. do 12:00 14.8.2010.

14.8.11.
Proglašenje pobednika u 12:30

2. Primaju se isključivo fotografije u digitalnom obliku nastale u predviđenih 24 sata na takmičenju.
3. Svaki učesnik mora uz fotografiju prijavljenu na takmičenje da preda i originalni snimak.
4. Svaki autor predaje po jednu fotografiju na zadatu temu ( 24 zadate teme)
5. Autor nije obavezan da odgovori na sve teme.
6. Svaka tema se posebno boduje od članova žirija.
7. Rezultati po svim temama se sabiraju i dobija ukupni pobednik.
8. Organizator će podeliti specijalne nagrade za najuspešnije fotografije u određenim temama.
9. Glavna nagrada je Laptop računar.
10. Autori će na Startu dobiti kartu važnijih objekata u gradu.
11. Organizator takmičenja može koristiti fotografije, bez novčane nadoknade, u svrhu propagande takmičenja i grada.
12. Autor zadržava pravo korišćenja fotografija i može ih dalje izlagati, prodavati ..
13. Imena autora će do kraja žiriranja biti zamenjena šifrom.
14. Rezultati žiriranja, kao i sve ocene fotografija će biti istaknuti na sajtu fotofinis.org
15. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone:, FK FON Niš, 063/77-59-412 i 061/20-22-206 ili na E-mail: info@fotofinis.org